1. Zapraszamy do kontaktu z doradcą Eko Woda Filtracja!
Bezpłatna konsultacja telefoniczna: (71) 798-93-97
Uzdatnianie wody i filtry do wody. Profesjonalne systemy uzdatniania wody / Uzdatniacze wody EWF
Domyślny

Prowadzimy instalacje na terenie

Polski z dojazdem do

Państwa domu lub firmy.

 

Zapytania w sprawie oferty cenowej prosimy kierować do biura:

+48 (71) 798-93-97

+48 602 350 332

 

Na pytania związane z urządzeniami oraz stosowanymi technologiami odpowiadają pracownicy działu technicznego:

+48 668 523 388

 

Koniecznie zapytaj o wyjątkową ofertę Internetową!

 

Codziennie odpowiadamy także na e-maile: biuro@ewf.net.pl

Odżelazianie wody

odżelazianie wody - odżelaziacz wody

Woda z ujęć podziemnych często charakteryzuje się wysoką zawartością rozpuszczonego żelaza i manganu. Obecność tych związków powoduje pojawienie się m.in. nieprzyjemnych zapachów i smaków, wytrącenie się z wody szlamu w instalacji i grzejnikach, pojawiają się też plamy na pranych tkaninach i ceramice sanitarnej. Najpierw przezroczysta i niebieska woda nagle przy kontakcie z powietrzem zamienia się na mętną i rudą.

 

 

 

 

Odżelazianie wody skutecznie zapobiega tym problemom. Oferowane przez nas odżelaziacze wody skutecznie zmniejszą zawartość tych związków do poziomu istniejących w UE norm.

Tematy dotyczące odżelaziania wody i odżelaziaczy:

Odżelazianie wody w domu

Odżelazianie wody przeprowadza się za pomocą urządzenia (odżelaziacz wody) stosowanego w instalacjach domowych, hotelach, restauracjach, zakładach produkcyjnych, gospodarstwach rolnych.

Cechy odżelaziacza wody:

 • Skutecznie usuwa z wody żelazo (do 20 mg) oraz mangan (do 3 mg)
 • Wydajność i dopuszczalna prędkość filtracji zależna od parametrów wody surowej
 • Katalityczne strącanie i odfiltrowanie związków żelaza i manganu
 • Automatyczna regeneracja
 • Urządzenie wyposażone w elektroniczny lub elektromechaniczny kontroler nadzorujący cykl płukania złoża

Odżelaziacz wody składa się z:

 • niekorodującego zbiornika z włókien szklanych o zwiększonej wytrzymałości
 • wysokowydajnego złoża o właściwościach katalitycznego utleniania związków żelaza
 • elektronicznej lub elektromechanicznej głowicy sterującej procesem filtracji i regeneracji złoża

Przykładowa instalacja odżelaziacza do wody

Odżelaziacz – dane techniczne:

MODEL

Powierzchnia filtracji [m2]

Wydajność nominalna [m3/h] Przy prędkości filtracji(1)[m/h]

Przepływ(2) maksymalny [m3/h]

Przepływ(3) przy płukaniu [dm3/min]

Ilość złoża [dm3]

8

12

20

OPTIMO 100

0,051

0,4

0,6

1,0

1,5

17-40

28

OPTIMO 120

0,086

0,5

0,8

1,5

1,7

28-60

44

OPTIMO 130

0,086

0,7

1,0

1,7

1,9

28-70

56

OPTIMO 140

0,099

0,8

1,2

2,0

2,5

33-80

84

OPTIMO 155

0,130

1,0

1,6

2,6

3,0

43-90

112

OPTIMO 175 *

0,164

1,3

2,0

3,3

4,0

55-90

168

OPTIMO 205 *

0,223

1,8

2,7

4,5

5,0

74-90

196

* tylko z lekkimi złożami filtracyjnymi

(1)  – wybór prędkości filtracji zależy od składu wody i rodzaju złoża

(2) – przepływ dopuszczalny krótkotrwale przy ∆p = 1,5 bara

(3) w zależności od rodzaju złoża

 

 

CECHY WSPÓLNE

Wartość

Jednostka

Przyłącze – wejście / wyjście

1

cal

Przyłącze – wypływ popłuczyn

3/4

cal

Ciśnienie

wymagane / dopuszczalne

2-8

bar

Temperatura dopuszczalna

1-38

°C

Zasilanie elektryczne

220/12

V AC

Wymiary urządzeń do odżelaziania wody:

MODEL

A – średnica zbiornika [cm]

B – wysokość całkowita [cm]

C – wysokość do przyłączy [cm]

D – głębokość całkowita [cm]

E – rozstaw przyłączy [cm]

OPTIMO 100

26

157

147

41

12,7

OPTIMO 120

34

130

120

41

12,7

OPTIMO 130

34

157

147

41

12,7

OPTIMO 140

36

192

182

41

12,7

OPTIMO 155

41

192

182

42

12,7

OPTIMO 175

49

192

182

49

12,7

OPTIMO 205

53

183

173

53

12,7

Obecność związków manganu (Mn2+) i żelaza (Fe2+).

Problem obecności manganu (II) i żelaza (II) – występują głównie w formie rozpuszczonej – dotyczy wyłącznie osób, które czerpią wodę ze studni. Zazwyczaj problem dotyczy wód podziemnych lub głębinowych.

 

Jeżeli chodzi o tych, którzy podłączeni są do lokalnego systemu wodociągowego, to nie muszą się oni martwić obecnością podanych związków, ponieważ dostarczana do nich woda spełnia wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i gwarantuje jakość wody zdatnej do użytku (zawartość żelaza i manganu – odpowiada normie).

 

Poziom zawartości tych związków jest stale kontrolowany przez przedsiębiorstwa wodociągowe i utrzymywany na możliwie stałym poziomie, określonym przepisami prawa polskiego. W warunkach, gdy woda pochodzi z własnego ujęcia (studni) należy w pierwszej kolejności zbadać skład fizykochemiczny i biologiczny wody.

 

Stosowanie nieprzebadanej studziennej wody jest zagrożeniem dla życia i zdrowia osób z niej korzystających, a także może mieć tragiczne w skutkach oddziaływanie na wszystkie stosowane w domu instalacje, przez które przepływa.

Usuwanie związków manganu i żelaza z wody – odżelazianie wody.

Żeby móc usunąć związki manganu i żelaza, w pierwszej kolejności należy dowiedzieć się, jaka ich ilość znajduje się w studziennej wodzie. Badania takie najlepiej wykonać w najbliższym sanepidzie lub akredytowanym laboratorium. Za badania pobierana jest opłata. Koszt waha się w granicy ok. 120,00 zł – 150,00 zł. Zdarza się niekiedy, że firmy, oferujące usługi z zakresu uzdatniania wody samodzielnie wykonują badania podstawowych parametrów.

 

Proces usuwania związków żelaza (odżelaziania wody) i manganu, można podzielić na trzy zasadnicze fazy:

 • utlenianie
 • osadzanie
 • wypłukiwanie

 

Faza pierwsza polega na utlenieniu związków manganu i żelaza do związków nierozpuszczalnych w wodzie. Proces ten zachodzi na odpowiednim złożu filtracyjnym. Kolejny etap, to odfiltrowanie wytrąconego osadu i na samym końcu jego wypłukanie (podczas płukania wstecznego).

 

Tak najogólniej można by określić zasadę działania wszelkiego rodzaju urządzeń do odżelaziania i odmanganiania wody studziennej. W zależności od rodzaju zastosowanego złoża filtracyjnego, mamy do czynienia z innym sposobem regeneracji. Może ona polegać na przepłukaniu złoża roztworem nadmanganianu potasu (KMnO4) lub (nie wymagająca stosowania środków chemicznych) wodno-powietrznym płukaniu wstecznym. Regeneracja złoża jest elementem koniecznym, z uwagi na słabnące w czasie eksploatacji właściwości utleniające złóż.

Istotną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest współczynnik pH. Jest to jeden z czynników, które mają bezpośredni wpływ na pracę złoża katalitycznego. Mając ten fakt na uwadze, przed urządzeniami montowane są zazwyczaj inżektory, które napowietrzają dostającą się do odżelaziacza lub odmanganiacza wodę. Zmniejszając jego kwasowość i dodatkowo wspomagając pracę złoża.

Najczęstsze błędy popełniane podczas doboru odżelaziaczy lub odmanganiaczy.

Dość powszechnym i najczęściej popełnianym błędem jest zamontowanie urządzenia na układzie uzdatniającym wodę, wyposażonym w słabą technicznie pompę.

W takich przypadkach dochodzi do sytuacji, w której istniejąca pompa zasilająca układ nie jest wystarczająco mocna, aby proces regeneracji złoża (płukanie wsteczne) przebiegał prawidłowo. Chodzi tutaj o bardzo prostą rzecz. Mianowicie, aby złoże uległo poprawnej regeneracji musi zostać „wzruszone”.  A to z kolei zależy od mocy i wydajności pompy, co przekłada się na prędkość przepływu wody.

Jeżeli zamontowana pompa będzie zbyt słaba, to złoże nie zostanie dokładnie przepłukane i pozostanie na nim osad z poprzedniego cyklu pracy urządzenia, osłabiając tym samym właściwości utleniające zastosowanego złoża.

Częstotliwość regeneracji złoża oraz ilość popłuczyn.

Częstotliwość regeneracji zależy w znacznej mierze od natężenia przepływu i stopnia zanieczyszczenia wody. Głowice sterujące urządzeń najczęściej są czasowo (regeneracja następuje w określonym interwale czasowym).

Przewidywana ilość popłuczyn podawana jest zazwyczaj w kartach katalogowych wybranych modeli odżelaziaczy lub odmanganiaczy. Chcąc dokładnie wiedzieć ile wody musimy przeznaczyć na płukanie wsteczne, należy zgłosić się do producenta bądź firmy zajmującej się usługami z zakresu uzdatniania wody.

Ważnym aspektem jest także odpowiednia dezynfekcja wody.

Zakupy finansuje:
Dowiedz się więcej>>>>

© Eko Woda Filtracja Wrocław - Uzdatnianie wody oraz filtry do wody - Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.